Bitcoin Lightning Nod

Vad är en Bitcoin Lightning nod?

Noder är en integrerad del av blockkedjans (blockchain) infrastruktur. Det är där blocken av data som utgör blockedjan lagras. Termen nod används flitigt i olika samtal och diskussioner inom kryptogemenskapen. Därför bör kryptoentusiaster ha en god förståelse för noder, vad de är och hur de fungerar och varför de är viktiga, inklusive hur man kör en nod. Det vi kommer att prata om här är noder i Bitcoin och Lightning Network-sammanhang. Som stora förespråkare för Lightning Network är vi glada över att kunna hjälpa dig att bättre förstå och navigera i tekniken.

bitcoin lightning nod

Så vad är en nod när vi pratar kryptovaluta?

En nod är kort och gott en programvara, lnd, som ansluter till blockkedjan och utbyter de senaste blockkedjedatan med varandra. Deras primära syfte är att registrera varje transaktion på blockkedjan, vilket gör blockkedjan transparent, oföränderlig och decentraliserad. Olika blockkedjor kan ha olika typer av noder, var och en med individuella egenskaper och funktioner. Här är det noder i Bitcoin och Lightning Network vi kommer att prata om.

Noder för Bitcoin och Lightning Network

Det finns två typer av noder i Bitcoinnätverket.

 • Full nod
  En fullständig nod behåller en kopia av varje transaktion på nätverket, den verifierar transaktioner, den accepterar nya block och sänder sedan den nya transaktionen till andra noder.
 • Light nod (pruned)
  En light nod lagrar inte hela blockkedjan, den lagrar bara en liten del av den. Light noder laddar bara ner blockrubriker (ett avsnitt i ett block som sammanfattar resten av blocket) för att verifiera data och sedan transaktionerna.

Å andra sidan finns det specialiserade noder, kallade miners. När det gäller Bitcoin är det nu mer en speciell typ av enhet som konstruerats enbart för mining och det är ASICs (Application Specific Integrated Circuit) som löser ett matematiskt pussel och lägger till transaktioner i ett block och de får transaktionsavgifter och blockbelöningar (block rewards) i utbyte. Bitcoin fulla noder verifierar transaktioner men minar inte och får ingen blockbelöning. Med detta sagt finns det andra skäl som uppmuntrar människor att köra en fullständig nod, till exempel att bidra till den övergripande säkerheten i Bitcoins nätverk och öka säkerheten för transaktioner vilket är avgörande om du planerar att genomföra många bitcointransaktioner på en dag.

bitcoin lightning noder

Noder i Lightning Network

En Lightningnod är en programvara som ansluter och interagerar med blockkedjan och även inom Lightningnätverket. Den huvudsakliga blockkedjan här hänvisar till alla blockkedjenätverk där LN är tillämpligt, till exempel Bitcoin. Noder i Lightning Network skiljer sig från de i Bitcoinnätverket, främst i hur de verifierar transaktioner. Noder i Bitcoinnätverket måste verifiera varje transaktion på blockkedjan medan Lightningnoder endast verifierar transaktionen som interagerar direkt med den.

En Lightningnod är inkörsporten till Lightningnätverket. Du måste ha minst en nod igång för att kunna utforska LN-tekniken och njuta av allt den har att erbjuda. Tack vare decentralisering kan vem som helst köra en nod, oavsett vilket nätverk de använder.

Vilka är fördelarna med att köra en nod?

 1. Du bidrar till nätverket
 2. Du kommer att ha full kontroll på din krypto.
  Genom att köra din nod behöver du inte lita på mellanhänder med dina coins. Dessutom behöver du inte oroa dig för att lita på en annan nods information eftersom du kommer att ladda ner hela blockkedjans historik till din nod
 3. Du kan tjäna lite satoshi genom att dirigera betalningar

När du börjat köra din nod kan du skicka Lightningbetalningar över nätverket och tjäna några satoshi i utbyte.