LND – Lightning Network Daemon

Vad är LND, Lightning Network Daemon?

Lightning Network Daemon (lnd) är en komplett implementering av en Lightning Network nod. lnd har flera möjligheter att ”plugga in” back-end-chain tjänster inklusive btcd (en full nod), bitcoind och neutrino (en ny experimentell lätt klient). Projektets kodbas använder btcsuite-uppsättningen av Bitcoinbibliotek och exporterar även en stor uppsättning isolerade återanvändbara Lightning Network-relaterade bibliotek inom den. I det nuläget kan lnd:

  • Skapa kanaler
  • Stänga kanaler
  • Hanterar alla kanaltillstånd fullständigt (inklusive de exceptionella!)
  • Upprätthålla ett fullt autentiserat och validerat kanaldiagram
  • Hitta sökvägar inom nätverket och passivt vidarebefordra inkommande betalningar
  • Skicka utgående Onionkrypterade betalningar via nätverket
  • Uppdatera annonserade avgiftsscheman
  • Automatisk kanalhantering (autopilot).

Överensstämmelse med Lightning Network-specifikationen

lnd överensstämmer helt med Lightning Networkspecifikationen (BOLT). BOLT står för: Basis of Lightning Technology. Specifikationerna utarbetas för närvarande av flera grupper av implementerare baserade runt om i världen, inklusive utvecklarna av lnd. Uppsättningen av specifikationsdokument samt vår implementering av specifikationen är fortfarande ett pågående arbete.

lnd logo